БЮДЖЕТ

Отчет за бюджета септември 2022

Отчет за бюджета юни 2022

Отчет за бюджета март 2022

Отчет за бюджета четвърто тримесечие, 2021

Oтчет за бюджета второ тримесечие, 2021 г.

Oтчет за бюджета първо тримесечие, 2021 г.