БЮДЖЕТ

Бюджет на ДГ 178 за 2023г

Отчет за бюджета декември 2023

Отчет за бюджета септември 2023

Отчет за бюджета юни 2023

Отчет за бюджета март 2023

Отчет за бюджета декември 2022

Отчет за бюджета септември 2022

Отчет за бюджета юни 2022

Отчет за бюджета март 2022

Отчет за бюджета четвърто тримесечие, 2021

Отчет за бюджета трето тримесечие, 2021

Oтчет за бюджета второ тримесечие, 2021 г.

Oтчет за бюджета първо тримесечие, 2021 г.