Първа А – група Бонбони

екип: учители Е. Колева и Х. Атанасова