Първа Б – група “Черешки”

екип : старши учител Е. Хамдан и учител  В. Димитрова