Четвърта А – група “Калинки”

екип: старши учители А. Стоянова и Х. Нетовска