Ясла А – група Калинки

екип: медицински сестри Г. Радулова и Б. Янкова