Ясла Б – група “Мечо Пух”

екип : медицински сестри М. Кацарска и Н. Табакова