Родителски срещи 2021

График на родителските срещи за родителите на новоприетите деца в ясла и първа група  на ДГ №178 „ Сребърно копитце“ за учебната 2021/2022г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че родителските  срещи за новоприетите деца от набор 2018г. и 2020г. ще се проведат при строго спазване на противоепидемичните мерки и   в следния график:

ОСНОВНА СГРАДА

  • Ⅰ „А“ група „ Камбанка “ – 09.09. 2021 г. /четвъртък/   от 17: 30 часа в помещението на групата – етаж 2 , Вход 1

            СГРАДА 2

  • Яслена група „ Калинки“  – 08. 09. 2021 г. /сряда/    от 17: 30 часа в помещението на групата – етаж 1, Вход  1
  • Ⅰ „Б“ група  „ Слънце“        –  08.09. 2021 г. /сряда/ от 17: 30 часа в помещението на групата – етаж 1,  Вход 2

 

  • Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, Ви молим да присъства само един родител , или упълномощен негов представител.

                 Очакваме Ви!

 

                                                                                             От Ръководството

Leave a Reply