Отпадане на таксите за детски ясли и градини

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Подаване на заявление за отсъствие по домашни причини или медицински документ при отсъствие на дете поради заболяване не отпада.

  • За децата от подготвителна група, отсъствията по домашни причини до края на учебната година /31.05.2022/ са 10 дни
  • За деца от 1 до 4 годишна възраст, отсъствията по домашни причини до края на учебната година /31.05.2022/ са 30 дни

От Ръководството