Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

Можете да се запознаете с реда и условията за прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила на следния линк: https://ruo-sofia-grad.com/международна-закрила