СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че поради планувани ремонтни дейности в периода 18.07.2022г. –31.08.2022г. Основна сграда ще бъде затворена.

Децата от Основна сграда, за които има подадено заявление за присъствие в горепосочения период се пренасочват в Сграда 2, разпределени в сборни групи.

От 01.09.2022г. Основна сграда и Сграда 2 влизат в нормален режим на работа.

За допълнителна информация се обръщайте към педагозите по групи и Ръководството на
детската градина.

От Ръководството