Съобщение за родителите на новоприетите деца в първа група на ДГ №178 за учебната 2022/2023г.

Уважаеми родители,

Информация за разпределението на децата по групи и техните педагогически екипи, може да получите в Административен отдел на Основна сграда в следния график:

Понеделник – Петък – от 08:30 часа до 16:30 часа

От Ръководството