Родителски срещи за новоприетите деца от ясла и първа група 2022/2023г

Уважаеми родители,

Родителските  срещи ще се проведат в следния график:

СГРАДА 2

Яслена група “ Мечо Пух“ – 08.IX.2022 г. от 17:30ч. в помещението на група “ Мечо Пух“

ОСНОВНА СГРАДА

Iа група „ Слънчице“ – 12.IX.2022 г. – от 17: 30 часа в помещението на групата
IIб група „ Звездички“ – 08.IX.2022г. – от 17: 30 часа в помещението на групата

От Ръководството