Уведомление сборни групи лято 2023

Уважаеми родители,

Съгласно летния режим на работа на ДГ № 178″Сребърно копитце” и с цел
оптимизация на работния процес, Ви информираме, че считано от 03.07.2023г. до
31.07.2023г. ще работи само Основна сграда с организирани сборни групи.
В тази връзка Ви уведомяваме, че децата от Сграда 2, които ще посещават детското
заведение ще бъдат пренасочени в Основна сграда, както следва:

 • Децата, които посещават сборна група „Слънце“ се пренасочват към Основна
  сграда вход 1, ет.1 в помещението на гр. „Бонбони„
  Екип: г-жа Хр. Атанасова – учител; г-жа Вес. Иванова – учител, г-жа Р. Малчева пом. възпитател
 • Децата, които посещават сборна група „Дъга“ – се пренасочват към Основна
  сграда вход 1, ет.1 в помещението на гр. „Слънчице„
  Екип: г-жа А. Гуляшка – гл. учител; г-жа Н. Георгиева– учител; г-жа Е. Кошева –
  пом. възпитател
 • Децата, които посещават Ясла „Калинки“ и Ясла „ Мечо Пух“ – се
  пренасочват към Основна сграда вход 2, ет.1 в помещението на гр.“Звездички“
  Екип: г-жа Б. Янкова – мед. сестра и г-жа Г. Радулова – мед. сестра, г-жа М.
  Истилиянова – пом. възпитател и г-жа Д. Йовкова- пом. възпитател
 • Децата от Основна сграда, които посещават сборна група „Звездички“ – се
  пренасочват към помещението на гр. „Пчелички“
  Екип: г-жа Б. Пиларска – ст. учител; г-жа В. Димитрова- учител; г-жа М.
  Димитрова – пом. възпитател

Всички деца заявили посещение през този период, но отсъстват в момента, при възобновяване на посещението си ще бъдат разпределяни на място по групи от педагозите.

В случай на промяна на обстоятелствата свързани с изменение на горепосочения график ще бъдете информирани своевременно.

За повече информация се обръщайте към Административен отдел, или към учителите по групи. 
Желаем на всички деца и родители слънчево, весело и усмихнато лято!

От Ръководството