График родителски срещи

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

яслена група „Калинки“ 04.09.23г. – 17.00 часа гр. „Калинки“
яслена група „Мечо Пух“ 05.09.23г. – 17.00часа гр. „Мечо Пух“
1А гр. „Бонбони“ 11.09.23г. – 17.00 часа гр. „Бонбони“
1Б гр. „Черешки“ 11.09.23г. – 16.45 часа гр. „Черешки“
2А гр. „Слънчице“ 20.09.23г. – 17.00 часа гр. „Слънчице“
2Б гр. „Звездички“ 19.09.23г. – 17.00 часа гр. Звездички“
ЗА гр. „Камбанка“ 21.09.23г. – 17.00 часа гр. „Камбанка“
ЗБ гр. „Слънце“ 21.09.23г. – 17.00 часа гр. „Слънце“
4А гр. „Калинки“ 18.09.23г. – 17.00 часа гр. „Калинки“
4Б гр. „Пчеличка“ 20.09.23г. – 17.00 часа гр. „Пчеличка“
4В гр. „Дъга“ 18.09.23г. – 17.00 часа гр. „Дъга“
4Г гр. „Славейче“ 19.09.23г. – 17.00 часа Гр. „Славейче“