Есенна, цветна и вдъхновяваща инициатива на родителите от 2 А група “Слънчице”

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаеми родители на децата от 2 А гр. „ Слънчице“,

Ръководството и целия екип на ДГ № 178 „ Сребърно копитце“, изказва сърдечна благодарност към Вас за организирането  и провеждане на благотворителна кампания за облагородяването на материалната база и естетическото оформление  на   детската площадка на групата.

С  Вашия труд и всеотдайно отношение променихте детския кът за игра, като го направихте по – приветлив, цветен и създаващ добро настроение за децата и екипа.

Всички ние оценяваме и уважаваме Вашата  грижата и внимание, и Ви благодарим за доброто сътрудничество!