Летен график 2024

виж в pdf

Уведомяваме Ви, че съгласно летния график на работа на ДГ № 178 „Сребърно копитце“ , детското заведение ще работи както следва:

В периода 01.07.2024г. – 02.08.2024г., Сграда 2 ще бъде затворена.

Децата от Сграда 2 , за които има подадено заявление за присъствие в горепосочения период се пренасочват в Основна сграда, разпределени в сборни групи.

В периода 05.08.2024г.- 05.09.2024г. , Основна сграда ще бъде затворена.

Децата, за които има подадено заявление за присъствие в горепосочения период се пренасочват в Сграда 2, разпределени в сборни групи.

От 09.09.2024г. Основна сграда и Сграда 2 влизат в нормален режим на работа.

За допълнителна информация се обръщайте към педагозите по групи и Ръководството на детската градина.

Екипът на ДГ № 178 „Сребърно копитце“ Ви пожелава топло и усмихнато лято!