Четвърта В – група “Дъга”

 екип: учители Д. Русева и М. Генова