Информация за родители

Детска градина №178 “Сребърно копитце” се намира в ж.к.”Младост”3, на ул.”Полк. Владимир Серафимов” №10. ДГ №178 функционира с десет градински групи за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас и две яслени групи за деца от 1 до 3 години.

Богатата и съвременна база отговаря на всички изисквания за възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст. Градината е с обновен и съвременно оборудван плувен басейн за децата от 3 до 7 год. възраст, музикален салон, физкултурен салон, площадка по БДП и кабинети за различните дейности. Грижите за децата са поверени на екип от висококвалифицирани, професионално подготвени и с дългогодишен опит кадри. Основни приоритети на всички работещи в ДГ са хуманното отношение, грижата за опазване живота и здравето на децата , стимулиране на индивидуалния и творчески потенциал на всяко дете, използване на разнообразни
интерактивни методи за възпитание и обучение. Във всяка възрастова група образователният процес се води по утвърдени от МОН програми и познавателни книжки към тях. По желание на родителите се предлагат следните допълнителни образователни дейности: английски език, плуване, народни танци, балет, приложни изкуства и подвижни игри с топка.

ДГ №178 “Сребърно копитце” няма специални групи. В подкрепа на приобщаващото образование на щат в детската градина е назначен психолог.

За учебната 2024/2025 година ще бъдат обособени следните възрастови
групи:
За учебната 2024/2025 година ще бъдат обособени следните възрастови
групи:

1 яслена група – набор 2023г.;
2 яслена група – набор 2022г.;
4 първи групи- набор 2021г.;
2 втори групи- набор 2020г.;
2 трети групи 5 годишни- набор 2019г.;
2 четвърти групи – 6 годишни- набор 2018г.;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследване на кръв и урина , извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България /ДВ, бр.45 от 2005г./;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина/ ясла;
 6. Здравна карта на дете /нова/
 7. Васерман на един от родителите, за децата постъпващи в яслена група;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ ОТ ДРУГА ДЕТСКА ГРАДИНА

 1. Здравно-профилактична карта за детето, попълнена от личния лекар;
 2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
 3. Здравна карта за дете;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ИДВАТ СЛЕД ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
 3. За деца, които не са посещавали детската градина повече от два месеца се представят изследвания за чревни паразити;

Приемът в ДГ №178 “Сребърно копитце” се осъществява съгласно Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО /в сила от 02.03.2023г./ . https://sofia.obshtini.bg/doc/5247734

Записването на класираните деца за учебната 2024/2025 година се извършва в Основната сграда на ДГ № 178 “Сребърно копитце” в определения от ИСОДЗ срок на следния адрес:
Гр. София, ж.к.”Младост”3, на ул.”Полк. Владимир Серафимов” №10
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник- Петък от 8.00 до 16.00часа.
тел. 02 / 874 61 10

  Есенна, цветна и вдъхновяваща инициатива на родителите от 2 А група “Слънчице”

  БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

  Уважаеми родители на децата от 2 А гр. „ Слънчице“,

  Ръководството и целия екип на ДГ № 178 „ Сребърно копитце“, изказва сърдечна благодарност към Вас за организирането  и провеждане на благотворителна кампания за облагородяването на материалната база и естетическото оформление  на   детската площадка на групата.

  С  Вашия труд и всеотдайно отношение променихте детския кът за игра, като го направихте по – приветлив, цветен и създаващ добро настроение за децата и екипа.

  Всички ние оценяваме и уважаваме Вашата  грижата и внимание, и Ви благодарим за доброто сътрудничество!

  Съобщение за родителите

  Уважаеми родители,

  Напомняме Ви, че считано от 04.09.2023г. ще работят и двете сгради на детското заведение в организирани сборни групи.

  Децата, които са отсъствали от детската градина през летните месеци , следва при подновяване на посещенията си да предоставят на медицинските сестри необходимите изследвания :

  • При отсъствие от детска градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
  • При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

  ОЧАКВАМЕ ВИ!

  График родителски срещи

  ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

  яслена група „Калинки“ 04.09.23г. – 17.00 часа гр. „Калинки“
  яслена група „Мечо Пух“ 05.09.23г. – 17.00часа гр. „Мечо Пух“
  1А гр. „Бонбони“ 11.09.23г. – 17.00 часа гр. „Бонбони“
  1Б гр. „Черешки“ 11.09.23г. – 16.45 часа гр. „Черешки“
  2А гр. „Слънчице“ 20.09.23г. – 17.00 часа гр. „Слънчице“
  2Б гр. „Звездички“ 19.09.23г. – 17.00 часа гр. Звездички“
  ЗА гр. „Камбанка“ 21.09.23г. – 17.00 часа гр. „Камбанка“
  ЗБ гр. „Слънце“ 21.09.23г. – 17.00 часа гр. „Слънце“
  4А гр. „Калинки“ 18.09.23г. – 17.00 часа гр. „Калинки“
  4Б гр. „Пчеличка“ 20.09.23г. – 17.00 часа гр. „Пчеличка“
  4В гр. „Дъга“ 18.09.23г. – 17.00 часа гр. „Дъга“
  4Г гр. „Славейче“ 19.09.23г. – 17.00 часа Гр. „Славейче“

  Съобщение за родителите

  Уважаеми родители,

  Съгласно летния режим на работа на ДГ № 178 “Сребърно копитце” и с цел оптимизация на работния процес, Ви информираме, че считано от 31.07.2023г. до 01.09.2023г. (включително) ще работи само Сграда 2 с организирани сборни групи, а Основна сграда ще бъде затворена за извършване на планувани частични ремонтни дейности.

  Вижте разпределението по групи ТУК

  Родителски срещи за новоприетите деца

  Уважаеми родители,

  Уведомяваме Ви, че родителските срещи ще се проведат в следния
  график:

  СГРАДА 2

  • Яслена група “ Калинки“ – 04. Ⅸ. 2023 г. от 17:00ч. в помещението
   на групата
  • Ⅰб група „ Черешки “ – 11 . Ⅸ. 2023г. – от 16: 45 часа в
   помещението на групата

  ОСНОВНА СГРАДА

  • Ⅰа група „ Бонбони“ – 11.Ⅸ. 2023 г. – от 17: 00 часа в помещението
   на групата

  Вижте повече ТУК

  Уведомление сборни групи лято 2023

  Уважаеми родители,

  Съгласно летния режим на работа на ДГ № 178″Сребърно копитце” и с цел
  оптимизация на работния процес, Ви информираме, че считано от 03.07.2023г. до
  31.07.2023г. ще работи само Основна сграда с организирани сборни групи.
  В тази връзка Ви уведомяваме, че децата от Сграда 2, които ще посещават детското
  заведение ще бъдат пренасочени в Основна сграда, както следва:

  • Децата, които посещават сборна група „Слънце“ се пренасочват към Основна
   сграда вход 1, ет.1 в помещението на гр. „Бонбони„
   Екип: г-жа Хр. Атанасова – учител; г-жа Вес. Иванова – учител, г-жа Р. Малчева пом. възпитател
  • Децата, които посещават сборна група „Дъга“ – се пренасочват към Основна
   сграда вход 1, ет.1 в помещението на гр. „Слънчице„
   Екип: г-жа А. Гуляшка – гл. учител; г-жа Н. Георгиева– учител; г-жа Е. Кошева –
   пом. възпитател
  • Децата, които посещават Ясла „Калинки“ и Ясла „ Мечо Пух“ – се
   пренасочват към Основна сграда вход 2, ет.1 в помещението на гр.“Звездички“
   Екип: г-жа Б. Янкова – мед. сестра и г-жа Г. Радулова – мед. сестра, г-жа М.
   Истилиянова – пом. възпитател и г-жа Д. Йовкова- пом. възпитател
  • Децата от Основна сграда, които посещават сборна група „Звездички“ – се
   пренасочват към помещението на гр. „Пчелички“
   Екип: г-жа Б. Пиларска – ст. учител; г-жа В. Димитрова- учител; г-жа М.
   Димитрова – пом. възпитател

  Всички деца заявили посещение през този период, но отсъстват в момента, при възобновяване на посещението си ще бъдат разпределяни на място по групи от педагозите.

  В случай на промяна на обстоятелствата свързани с изменение на горепосочения график ще бъдете информирани своевременно.

  За повече информация се обръщайте към Административен отдел, или към учителите по групи. 
  Желаем на всички деца и родители слънчево, весело и усмихнато лято!

  От Ръководството

  Записване на класираните деца

  На вниманието на родителите на класираните деца в ДГ №178 за учебна 2023 /2024 година

  Във връзка с предстоящото записване на новоприети деца в ДГ № 178 „Сребърно копитце“ за новата  учебната 2023/2024г., бихме желали да Ви информираме, че записването ще се извършва в Основна сграда на детското заведение на адрес: София, ж.к. Младост 3, ул. Полк. Вл. Серафимов №10 в Административен отдел, от Понеделник до Петък в часовия диапазон  08:30 -17:00 часа.

  За повече информация следете актуалните новини на  сайта на детската градина , или се свържете с нас на телефон: 02 8746110 и   на email: [email protected]

  От Ръководството

  Допълнителни образователни дейности

  Протокол и заповед- Балет

  Протокол и заповед – Приложни изкуства

  Обява ДОД – Балет

  Обява ДОД – Приложни изкуства

  Протокол и заповед Английски език

  Протокол и заповед Български народни танци

  Протокол и заповед Плуване

  Обява ДОД – Български народни танци

  Обява ДОД – Плуване

  Обява ДОД – Английски език