Ремонтни дейности в Основна сграда

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че във връзка с довършителни ремонтни дейности на “Топлофикация София” ЕАД в част от дворното пространство на Основна сграда , приемът на деца ще бъде възстановен на 5.09.2022г.

В периода 05.09. – 09.09.2022г. Основна сграда и Сграда 2 ще работят със сборни групи.

От 12.09.2022г. и двете сгради преминават в нормален режим на работа.

За разпределението на децата в сборните групи, следете информацията в
електронен дневник, или се свържете с нас.

Съобщение за родителите на новоприетите деца в първа група на ДГ №178 за учебната 2022/2023г.

Уважаеми родители,

Информация за разпределението на децата по групи и техните педагогически екипи, може да получите в Административен отдел на Основна сграда в следния график:

Понеделник – Петък – от 08:30 часа до 16:30 часа

От Ръководството

Родителски срещи за новоприетите деца от ясла и първа група 2022/2023г

Уважаеми родители,

Родителските  срещи ще се проведат в следния график:

СГРАДА 2

Яслена група “ Мечо Пух“ – 08.IX.2022 г. от 17:30ч. в помещението на група “ Мечо Пух“

ОСНОВНА СГРАДА

Iа група „ Слънчице“ – 12.IX.2022 г. – от 17: 30 часа в помещението на групата
IIб група „ Звездички“ – 08.IX.2022г. – от 17: 30 часа в помещението на групата

От Ръководството

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че поради планувани ремонтни дейности в периода 18.07.2022г. –31.08.2022г. Основна сграда ще бъде затворена.

Децата от Основна сграда, за които има подадено заявление за присъствие в горепосочения период се пренасочват в Сграда 2, разпределени в сборни групи.

От 01.09.2022г. Основна сграда и Сграда 2 влизат в нормален режим на работа.

За допълнителна информация се обръщайте към педагозите по групи и Ръководството на
детската градина.

От Ръководството

Отпадане на таксите за детски ясли и градини

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Подаване на заявление за отсъствие по домашни причини или медицински документ при отсъствие на дете поради заболяване не отпада.

  • За децата от подготвителна група, отсъствията по домашни причини до края на учебната година /31.05.2022/ са 10 дни
  • За деца от 1 до 4 годишна възраст, отсъствията по домашни причини до края на учебната година /31.05.2022/ са 30 дни

От Ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че поради намален брой деца и отсъстващ персонал, и с цел оптимизация на работния процес

в периода 29.12 – 31.12 .2021г. ще работи само Сграда 2.

Децата от Основна сграда, заявили присъствие в този период ще бъдат пренасочени в Сграда 2 , вх.2, ет. 1, в помещението на група  „ЧЕРЕШКИ“

В случай, че се наложат други организационни промени, ще бъдете предварително уведомени.

От Ръководството

Родителски срещи 2021

График на родителските срещи за родителите на новоприетите деца в ясла и първа група  на ДГ №178 „ Сребърно копитце“ за учебната 2021/2022г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че родителските  срещи за новоприетите деца от набор 2018г. и 2020г. ще се проведат при строго спазване на противоепидемичните мерки и   в следния график:

ОСНОВНА СГРАДА

  • Ⅰ „А“ група „ Камбанка “ – 09.09. 2021 г. /четвъртък/   от 17: 30 часа в помещението на групата – етаж 2 , Вход 1

            СГРАДА 2

  • Яслена група „ Калинки“  – 08. 09. 2021 г. /сряда/    от 17: 30 часа в помещението на групата – етаж 1, Вход  1
  • Ⅰ „Б“ група  „ Слънце“        –  08.09. 2021 г. /сряда/ от 17: 30 часа в помещението на групата – етаж 1,  Вход 2

 

  • Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, Ви молим да присъства само един родител , или упълномощен негов представител.

                 Очакваме Ви!

 

                                                                                             От Ръководството